Proetnica

  • Years
  • Proetnica - 2024
  • Proetnica - 2023 https://proetnica.ro/index.php/node/71
  • Proetnica - 2022 https://proetnica.ro/index.php/proetnica2022
  • Proetnica - 2019 https://proetnica.ro/index.php/proetnica2019

ASOCIATIA MACEDONENILOR DIN ROMANIA

Organizație centrală a minorității naționale

 Minoritate Națională

Thomas Masaryk, nr. 29

20984 MUNICIPIUL BUCURESTI, jud. sector 2

Romania

0212120922

asmacedonenilor@yahoo.com.sg

http://www.asociatia-macedonenilor.ro

Președinte: Rogobete Crisrescu Laura Elen

 

Asociaţia Macedonenilor din România este membră a Consiliului Minorităţilor Naţionale, organ consultativ al Guvernului României şi cu reprezentare în Parlamentul României începând cu anul 2000.
Asociaţia Macedoneilor din România a fost înfiinţată în anul 2000 în luna septembrie și ne bucurăm că aniversarea organizaţiei noastre se celebrează odată cu Ziua Naţională a Republicii Macedonia. Asociaţia Macedonenilor din România reprezintă etnicii macedoneni din România şi duce mai departe cultura, tradiţia, limba maternă şi menţine viu spiritul macedonean pe acest teritoriu.
Prima oară etnia macedoneană a fost menţionată în recensământul din anul 2002.
În anul 2001 Macedonia a fost recunoscută de către statul român cu numele său constituţional, Republica Macedonia.
Dintre realizările A.M.R. menţionăm:
- filiale pe întreg teritoriul ţării, cele mai active fiind cele din zona Olteniei
- Înfiinţarea Editurii Macedoneanul în anul 2000, care până acum a publicat mai mult de 50 de titluri printre care se numără cărţi despre tradiţiile etnicilor macedoneni, cărţi despre moştenirea lingvistică a etnicilor macedoneni, ghiduri de conversaţie, cărţi de reţete, culegeri, biografii şi autobiografii. Tot în cadrul editurii au fost înregistrate până acum 10 CD-uri cu muzică tradiţională macedoneană interpretată de către etnicii macedoneni,
- Înfiinţarea publicaţiei lunare „Macedoneanul” în anul 2000 - publicaţie bilingvă care a ajuns la numărul 215,
- Înfiinţarea organizaţiei de femei şi a celei de tineret din cadrul A.M.R în anul 2001,
- Înfiinţarea publicaţiilor semestriale bilingve „Copii Mileniului III” şi „Femeia Mileniului III” în anul 2002
- Înfiinţarea publicaţiilor bilingve trimestriale „Macedoneanul de Urzicuţa”, „Macedoneanul de Băileşti” „Macedoneanul de Craiova” şi „Macedoneanul de Timişoara” în anul 2004
- Înfiinţarea ansamblurilor artistice „Sonţe”, „Fii Soarelui”, „Raze de Soare” şi ”Perlele Ohridului”.
- Înfiinţarea învăţământului de stat în limba maternă în anul 2007 cu două clase în Comuna Urzicuţa,
- Înfiinţarea de cursuri de limbă macedoneană la sediile filialelor din Băileşti, Craiova, Mehadica,
- Înfiinţarea de cursuri de gastronomie macedoneană la toate filialele,
- Înfiinţarea muzeului de cultură, tradiţii şi folclor macedonean la sediul central al A.M.R.,
- Participarea la conferinţe internaţionale ale diasporei macedonene, - Participarea la diferite emisiuni transmise de către posturile naţionale şi internaţionale de televiziune şi radio,
- Participarea la festivaluri naţionale şi internaţionale de folclor şi tradiţii,
- Participarea la târguri naţionale şi internaţionale cu standuri reprezentative, proprii,
- Participarea la expoziţii şi târguri de carte a Editurii „Macedoneanul” la nivel naţional,
- Participarea în anul 2007 la turneul de fotbal „Rădăcini” pentru echipele de fotbal de sală ale diasporei macedonene, ocazie cu care am obţinut locul III,
- Organizarea şi realizarea de biblioteci la toate filialele A.M.R.,
- Organizarea şi realizarea de expoziţii de picturi, desene şi fotografii ale etnicilor macedoneni în toate sediile filialelor,
- Organizarea şi realizarea de expoziţii itinerante de costume tradiţionale macedonene.
- Editarea creaţiilor literare ale autorilor de origine macedoneană,
- Acordarea de premii şi burse celor mai merituoşi membri ai etniei,
- Organizarea de seminarii, mese rotunde şi dezbateri pe teme de interes specifice,
- Organizarea de tabere şi excursii pentru cei mai merituoşi membri, în special copii şi tineri, în România şi în Macedonia,

 

 

Asociaţia Macedonenilor din România participă la ProEtnica 2019 cu:

 

Ansamblu artistic

Sonțe - Soarele - Сонце  dans + interpret

 

 Din mai multe localitati din sudul Romaniei, jud. Din mai multe localitati din sudul Romaniei

 asmacedonenilor@yahoo.com.sg

 

Ansamblul artistic „Sonţe - Soarele - Сонце”, a fost înființat în cadrul Asociației Macedonenilor din România în anul 2002 și de atunci a funcționat fără întrerupere. Membrii săi provin din diferite localități din partea de sud a României. De-a lungul timpului ansamblul a participat la o serie de festivaluri naționale și internaționale. Repertoriul său cuprinde dansuri reprezentative din mai multe regiuni ale Macedoniei dar și dansuri de interferență rezultate în urma întrepătrunderii folclorului macedonean cu folclorul din zona sudică a României. Pe lângă dansatori, din ansamblu, întotdeauna au mai făcut parte și interpreți de muzică populară specifică etniei macedonene din România.

 

 

Expoziţie Interior - Meșteșuguri și natură

Dumitrescu Mirela Ștefania 

Craiova, jud. Dolj