Proetnica

  • Years
  • Proetnica - 2023 https://proetnica.ro/index.php/node/71
  • Proetnica - 2022 https://proetnica.ro/index.php/proetnica2022
  • Proetnica - 2019 https://proetnica.ro/index.php/proetnica2019

Uniunea Croaților din România

Organizație centrală a minorității naționale

Minoritate Națională

 

327065 Carașova, jud. Caraș-Severin

România

zhrucr@gmail.com

www.zhr-ucr.ro

Președinte: Ghera Giureci-Slobodan

 

Primul şi cel mai vechi val de croaţi aşezat în spaţiul românesc în secolele XIII-XIV, este cel cunoscut sub denumirea de ”caraşoveni”. Caraşovenii sunt grupaţi în jurul celei mai vechi şi celei mai mari localităţi, Caraşova, populate de croaţi din România. Deasupra Caraşovei străjuiesc ruinele cetăţii medievale a Caraşovei (Caraso-fer-vari), cetate pe care localnicii o numesc “Turski grat” (Cetatea turcului). Celelalte localităţi în care convieţuiesc croaţii caraşoveni sunt: Lupac, Clocotici, Nermed, Rafnic, Vodnic şi labalcea. Un număr de patru localităţi s-au contopit cu cele exis-tente: Selişte, Garişte, Iasenovacz şi Tâlva. Până în a doua jumătate a sec. al XlX-lea populaţia croaţilor caraşoveni, număra 10.000 de suflete. Astăzi, în urma a două migraţii: una spre est şi alta spre vest, acest număr a scăzut la cea. 5.500.

Al doilea val este cel din Lipova (jud. Arad) şi Rekaş (jud. Timiş). Acest grup a imigrat în spaţiul carpato-danubian în sec. al XVI-lea. Croaţii din Lipova au lăsat doar urme pe inscripţii funerare, iar cei ce mai sunt urmaşii lor s-au integrat în aşezările urbane (Arad şi Timişoara). Al treilea val s-a aşezat în apropiere de Jimbolia la începutul sec. al XlX-lea, mai precis, în anul 1801, în localităţile Checea şi Cenei.În Checea, croaţii au construit o stradă, cunoscută şi în prezent sub numele de “Strada croată”. Acest strat de croaţi provine din familii nobile care au primit pământ în acest spaţiu românesc, în schimbul pământului cedat pentru interesele militare majore ale imperiului, din care Croaţia a făcut parte. Grupul este originar din zona Turopolje.

 

Uniunea Croaților din România participa la ProEtnica 2019 cu:

 

Ansamblu artistic

 

”Karaševska Zora”  Dansuri specifice

Carașova, jud. Caraș-Severin

zhrucr@gmail.com

Formația cultural-artistică ,,Karaševska Zora,, este continuatoarea legitimă a formației artistice ,,Mladi Karaševci,, care a funcționat la Carașova până în anul 1990. La inițiativa Uniunii Croaților din România, în anul 1991, formația a trecut sub egida UCR-ului, adoptând denumirea pe care o poartă și în prezent. Repertoriul formației se compune din dansuri reprezentative pentru minoritatea croată, iar melodiile interpretate evidențiază frumusețea folclorului și tradițiile specifice comunității croate din România. Caracteristica principală a formației o reprezintă costumația deosebită. Costumul bărbătesc și femeiesc este specific croațiilor din zona Carașovei, jud. Caraș-Severin, și este cunoscut în studiile etnografice și sub denumirea de costumația popular ”Carașovenească”. Formația a participat de-alungul anilor la festivaluri locale, naționale și internaționale, fiind încununată cu numeroase premii și diplome.