Proetnica

  • Years
  • Proetnica - 2023 https://proetnica.ro/node/71
  • Proetnica - 2022 https://proetnica.ro/proetnica2022
  • Proetnica - 2019 https://proetnica.ro/proetnica2019

PROETNICA 2023 – MINORITATEA TURCĂ

Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR) a obținut personalitate juridică în anul 1993;  este o organizație apolitică ce aparține etnicilor turci, cetățeni români.  Are ca obiectiv de bază exprimarea, protejarea şi promovarea identității etno-culturale, lingvistice şi religioase a membrilor săi: protecția identității etnice, în principal, limba, literatura, muzica, religia, tradițiile şi valorile materiale proprii; ocrotirea aşezămintelor şi lăcaşurilor de cultură proprii şi care o reprezintă; întreținerea vestigiilor şi monumentelor istorice şi arhitectonice care îi oglindesc trecutul şi permanența; cultivarea şi dezvoltarea relațiilor tradiționale și a celor  de prietenie româno-turcă; promovarea imaginii turcilor de cetățenie română peste hotare.

 Minoritatea turcă din România.

La ediția din 2023 a Festivalului ProEtnica, UDTR va fi prezentă cu :

Ansamblul artistic „Filizler” din Medgidia

Ansamblul „Fidanlar” din Constanța

Ansamblul „Tuna” din Tulcea

Ansamblul de dans folcloric turcesc „Fidanlar” are programe variate, care conțin dansuri cu teme din diverse zone etno-folclorice, fiecare cu o durată de 3-4 minute. Costumul membrilor ansamblului este specific zonei dobrogene. Durata programului artistic poate fi de la 5 minute la peste o oră.

Ansamblul de dans folcloric turcesc „Tuna” al Sucursalei Tulcea a UDTR are programe variate, care conțin dansuri cu teme din diverse zone etno-folclorice, fiecare cu o durată de 3-4 minute. Costumul membrilor ansamblului este specific zonei dobrogene. Durata programului artistic poate fi de la 5 minute la peste o oră.

Published On
Vin, 07/14/2023 - 10:13